szkolenia dla menadżerów śląsk

Prowadzone przeze mnie szkolenia to w większości szkolenia managerskie, a Śląsk jest najczęstszym terenem moich działań szkoleniowych. Oferta szkoleniowa skierowana jest jednak zarówno do Ślązaków, jak i do klientów z całej Polski.

Dokładny zakres i tematyka szkoleń menadżerskich na Śląsku i nie tylko ustalane są z klientem z uwzględnieniem jego oczekiwań i specyfiki działania. Szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi, które stanowią 70% czasu trwania warsztatu. Podczas procesu szkoleniowego wykorzystywane są między innymi: gry szkoleniowe, case study, symulacje, dyskusje.

Szkolenia sprzedażowe – Śląsk, cała Polska

Założenia: Podczas szkolenia nacisk kładziony jest na rozwijanie kompetencji niezbędnych do przeprowadzania efektywnych rozmów sprzedażowych z klientem, zarówno detalicznym, jak i biznesowym. Umożliwia ono poznanie technik i narzędzi wspierających proces sprzedaży na każdym etapie kontaktu z klientem. Ćwiczenie praktycznych umiejętności i ich zastosowanie sprzyja nie tylko osiąganiu wysokich wyników biznesowych, ale przed wszystkim podniesieniu satysfakcji z wykonywanej pracy. Szkolenia dla menadżerów, Śląsk i nie tylko, są często wstępem do indywidualnej pracy coachingowej wspierającej wdrożenie zdobytych umiejętności

Efekt szkolenia: Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
 • określić zarówno potrzeby psychologiczne, jak i produktowe klienta;
 • dopasować swój styl komunikacji do stylu klienta zarówno w komunikacji bezpośredniej, jak i telefonicznej;
 • nawiązać i utrzymać długofalowe i efektywne relacje z klientem;
 • diagnozować potencjalne źródła trudnych sytuacji;
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych ze sprzedażą i obsługą klienta;
 • zaplanować proces sprzedaży;
 • skutecznie prowadzić negocjacje i etycznie stosować poznanie narzędzia wpływu;
 • praktycznie zastosować poznane techniki sprzedaży.

Szkolenia dla menadżerów ze Śląska i nie tylko

Założenia: Stanowisko, liczba obowiązków, presja i stres – przed takimi wyzwaniami stoi każdy współczesny menadżer. Wskazanie ścieżki rozwoju, a przede wszystkim wykształcenie umiejętności niezbędnych do prawidłowego zarządzania zespołem i projektami to zadania, którym ma sprostać szkolenie menadżerskie (Śląsk i cała Polska). Menadżer we współczesnej firmie jest łącznikiem pomiędzy oczekiwaniami biznesu a podległym zespołem. Umiejętność świadomego łączenia różnych stylów zarządzania i dopasowania sposobu komunikacji do sytuacji jest kluczową kompetencją potrzebną na tym stanowisku.

Efekt szkolenia: Po zakończonym szkoleniu managerskim na Śląsku lub w innym miejscu w Polsce uczestnicy będą potrafili:
 • budować efektywne zespoły;
 • określić ścieżkę rozwoju swojego zespołu;
 • świadomie zarządzać kompetencjami podległego zespołu;
 • efektywnie delegować zadania;
 • stawiać cele i monitorować ich realizację;
 • motywować i wspierać zespół;
 • zapobiegać powstawaniu sytuacji konfliktowych w zespole;
 • rozwiązywać sytuacje konfliktowe w zespole w sytuacji ich pojawienia się.

Szkolenia z komunikacji – Śląsk i nie tylko

Założenia: W czasach coraz większego znaczenia mediów społecznościowych i wirtualnego świata umiejętność bezpośredniego komunikowania się nabiera nowego znaczenia. Świadomość celowego zarządzania procesem komunikacji jest kluczem do efektywnego porozumiewania się i osiągania założonych celów. Umiejętność dopasowania własnego stylu do stylu naszego rozmówcy sprzyja budowaniu pozytywnych, długotrwałych relacji. To szkolenie może być nie tylko uzupełnieniem szkolenia managerskiego na Śląsku czy w innym miejscu, ale także okazją do rozwoju dla każdego zainteresowanego.

Efekt szkolenia: Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
 • świadomie stosować różne style komunikacji;
 • rozpoznać styl rozmówcy i dopasować do niego najbardziej efektywny styl;
 • świadomie stosować poznane narzędzia komunikacji;
 • rozpoznawać podstawowe narzędzia i techniki u swojego rozmówcy w celu ochrony przed ewentualnymi próbami wpływu i manipulacji.

Szkolenia z zarządzania sytuacjami stresowymi

Założenia: Stres jest nieodzownym towarzyszem naszego życia. Szkolenie to pozwoli na rozpoznanie własnych czynników stresotwórczych oraz świadome zarządzanie nimi. Poprzez rozwijanie własnej odporności psychicznej uczestnicy zdobędą niezbędne kompetencje sprzyjające poprawie efektywności życiowej i stawianiu czoła trudnym sytuacjom w pracy i życiu codziennym.

Efekt szkolenia: Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
 • w porę rozpoznać czynniki stresotwórcze w swoim otoczeniu;
 • podjąć działania sprzyjające zmniejszeniu ich wpływu na swoją osobę;
 • wspierać swoje działania w trudnych sytuacjach;
 • zapobiegać pojawieniu się negatywnego stresu w swoim życiu;
 • pracować nad destrukcyjnymi emocjami i wspierać te pozytywne.

Tym, którzy przed zakupem chcą poznać bliżej autora i prowadzącego szkolenia managerskie na Śląsku i w całej Polsce, polecam zapoznanie się z najważniejszymi informacjami o mnie – Andrzeju Mice.


W cenniku znajdziesz koszt wszystkich opisanych powyżej szkoleń oraz innych programów rozwojowych, m.in. coachingu.


Jesteś gotowy na długotrwałe zwiększenie efektywności i zadowolenia z pracy? Skontaktuj się!