MTQ48

W rozwoju osobistym i zawodowym ogromne znaczenie ma odporność psychiczna. Śląsk i inne obszary Polski mogą skorzystać z badania odporności psychicznej MTQ48, które wesprze wszelkie działania rozwojowe.

Co to jest odporność psychiczna?

To indywidualne nastawienie psychiczne i podejście do wszystkiego, co robimy. To umiejętność radzenia sobie z trudnościami, wyzwaniami i ze zmianą oraz zdolność powrotu do równowagi emocjonalnej po zetknięciu się z czynnikami stresogennymi. Jest powiązana z cechami takimi, jak charakter, wytrzymałość czy odwaga.

Analiza MTQ48 –badanie odporności psychicznej na Śląsku

Elementy, które są poddane analizie podczas badania MTQ48:

Kontrola:

 • nad własnym życiem – Ja naprawdę wierzę, że mogę to osiągnąć.
 • nad własnymi emocjami – Potrafię zarządzać własnymi emocjami i emocjami innych osób.
Zaangażowanie:

 • stawianie sobie celu – Obiecuję to zrobić. Lubię pracować dla osiągnięcia postawionych sobie celów.
 • osiąganie – Zrobię wszystko, by dotrzymać obietnic i osiągnąć postawione cele.
Wyzwanie:

 • ryzykowanie – Jestem zdeterminowany, by osiągnąć sukces.
 • nauka przez doświadczenie – Nawet niepowodzenia i komplikacje stwarzają możliwości do nauki.
Pewność siebie:

 • wiara we własne umiejętności – Wierzę, że mam właściwe umiejętności lub mogę je zdobyć.
 • pewność siebie w relacjach międzyludzkich – Mam wpływ na innych. Potrafię wytrwać przy swoim, gdy trzeba.

Korzyści z pracy nad odpornością psychiczną

Nad odpornością psychiczną na Śląsku możemy pracować m.in. w trakcie coachingu. Korzyści wynikające z tej pracy to m.in.:

 • określenie poziomu odporności psychicznej pod kątem podejmowania działań w sytuacji niepewności/zmiany,
 • uświadomienie sobie swoich mocnych stron,
 • zidentyfikowanie cech utrudniających możliwość osiągnięcia sukcesu,
 • otrzymanie konkretnych wskazówek na temat rozwoju słabszych obszarów,
 • zadbanie o profilaktykę wypalenia zawodowego,
 • wsparcie w podjęciu decyzji zawodowych,
 • optymalizacja czasu i środków przeznaczonych na własny rozwój.

Jak wygląda praca nad odpornością psychiczną?

Jeśli klient chce się skupić wyłącznie na pracy nad odpornością psychiczną i nie chce dotykać tego tematu podczas coachingu, najlepiej jest skorzystać ze skutecznej metody pracy nad odpornością psychiczną.

 1. indywidualnej analizy – uczestnik badania otrzymuje link do wypełnienia badania,
 2. indywidualnego spotkania z certyfikowanym konsultantem MTQ48, podczas którego omawiany jest raport,
 3. warsztatów rozwojowych, podczas których uczestnicy poznają techniki i narzędzia wspierające rozwój poszczególnych elementów mających wpływ na odporność psychiczną.

Logistyka

Spotkania indywidualne odbywają się w siedzibie zamawiającego. Jeżeli zamawiający dysponuje salą szkoleniową wyposażoną w rzutnik oraz flipchart, część warsztatową można zorganizować w siedzibie firmy lub miejscu przez niego wskazanym. Istnieje również możliwość zamówienie u organizatora warsztatu kompleksowej usługi, która zawiera w sobie organizację miejsca odbycia warsztatów. W takim przypadku koszty ustalane są indywidualnie.


Koszt analizy MTQ48 oraz poszczególnych spotkań sprawdzisz w cenniku.


Zapoznaj się też z metodą analizy behawioralnej Extended DISC.

Wybierz certyfikowanego konsultanta MTQ48 do diagnozy odporności psychicznej na Śląsku – skontaktuj się!