Extended DISC śląsk

Narzędzie diagnostyczne Extended DISC na Śląsku

Na Śląsku, w ramach diagnozy oferuję przeprowadzenie badania grupy docelowej za pomocą narzędzia diagnostycznego Extended Disc. Jest to narzędzie do analizy behawioralnej, która wspomaga rozwój zawodowy respondenta.

Klienci bardzo często przed rozpoczęciem szkolenia decydują się na diagnozę przy pomocy Extended Disc Śląsk i inne rejony korzystają dzięki temu z możliwości najdokładniejszego dopasowania treści szkolenia do potrzeb uczestników.

Co diagnozuje Extended Disc?

Raport z analizy Extended Disc zawiera analizę zachowań specyficznych dla stanowiska, które zajmuje respondent. Analizy mogą opisywać m.in.

  • naturalny styl zachowania,
  • styl komunikacji,
  • sposób podejmowania decyzji,
  • mocne strony,
  • główne motywatory i demotywatory danej osoby.

Te informacje pozwalają respondentowi lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje. Dodatkowo, analiza diagnozuje główne przyczyny problemów komunikacyjnych w zespole i wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą w celu zwiększenia efektywności własnego działania.

Narzędzie jest doskonałym uzupełnieniem diagnostycznym np. w team coachingu, pozwalającym na poznanie zespołu pracowników, dopasowanie indywidualnych ścieżek rozwoju oraz zaplanowanie efektywnych programów szkoleniowych. Dlatego często proponuję klientom diagnozę przy pomocy Extended Disc, a śląscy i wszyscy inni klienci są z niej zadowoleni.

Największa wiarygodność wyników

Tym, co odróżnia analizę indywidualną od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań, co pozwala zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, że wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia, pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.


Koszt analizy Extended DISC znajdziesz w cenniku.

Sprawdź też metodę diagnozy odporności psychicznej MTQ48.


W przypadku stworzenia mapy zespołu mającej na celu poprawienie współpracy i komunikacji w grupie, rekomendowane jest przeprowadzenie wspólnych warsztatów lub szkolenia. Cena za warsztaty ustalana jest indywidualnie.

Wybierz certyfikowanego konsultanta Extended Disc na Śląsku – skontaktuj się!