Oprócz prowadzenia szkoleń managerskich działam także jako coach na Śląsku i w całej Polsce. Sprawdź, czy coaching jest tym, czego potrzebujesz.

Coaching często bywa dzisiaj nieprawidłowo rozumiany. Coach biznesu, life coach – Śląsk często nie zna dokładnego znaczenia tych pojęć. Tak naprawdę coaching to nie mowy motywacyjne, nie doradztwo życiowe ani spotkania psychologiczne. To indywidualny proces rozwojowy wspierany przez coacha, którego głównym bohaterem i motorem jest klient. Celem tego procesu jest towarzyszenie i wspieranie klienta w dochodzeniu do obranego celu.
Najlepszą metaforą coachingu jest jazda taksówką. Klient jest kierowcą, a coach pasażerem. Coach wie, gdzie powinna zakończyć się podróż i towarzyszy klientowi, ale to kierowca wybiera samochód, prędkość i drogę do celu.

Kim jest coach biznesu? Tu, na Śląsku, definiuję go jako osobę, która ma za zadanie ułatwić rozwój zawodowy i osobisty z punktu indywidualnego wzrostu oraz zwiększyć wydajność w pracy zespołów, które mają pod sobą managerowie. W zakres moich działań jako coacha biznesu na Śląsku wchodzą m.in.:

  • executive coaching – dla kadry zarządzającej/managerskiej, wspierający rozwój,
  • team coaching – coaching zespołów zadaniowych, zwiększający ich efektywność.

Kim jest life coach? Na Śląsku postrzega się go jako towarzysza zmiany, nastawionego na rozwój osobisty klienta/klientów oraz rozwiązywanie problemów. Life coaching może dotyczyć bardzo różnych spraw związanych z życiem, np. relacji w rodzinie oraz ze znajomymi, sfery emocji, wyboru ścieżki zawodowej, motywacji czy komunikacji międzyludzkiej. Jako life coach na Śląsku prowadzę m.in.:

  • coaching indywidualny,
  • coaching dla par.

Miejsce procesu coachingowego może zostać wskazane przez klienta, a jeżeli klient takim nie dysponuje, wtedy znalezienie dogodnego miejsca należy do coacha – tak na Śląsku, jak i w innym rejonie Polski.


Proces rozpoczyna się od rozmowy o oczekiwaniach klienta oraz oczekiwanych efektach podejmowanych działań rozwojowych. Proces coachingowy obejmuje określoną przez klienta i coacha liczbę sesji.

Zakres cen sesji coachingowych znajdziesz w cenniku.

Szukasz coacha na Śląsku i jesteś gotowy na przemianę? Skontaktuj się!